ผู้บริหาร

นายประยูร เวชมะโน
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 08/01/2013
ปรับปรุง 26/11/2015
สถิติผู้เข้าชม 171728
Page Views 303783
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.น่าน เขต 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
กรอกรายละเอียดลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภท 26 พ.ย. 58
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ เรื่อง "เกษตรอินทรีย์กับคุณภาพชีวิตและการศึกษา" 18 พ.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข 13 พ.ย. 58
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ 22 ต.ค. 58
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ 14 ต.ค. 58
โครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 2559 (ปีที่ 4) 14 ต.ค. 58
ประชาสัมพันธ์โครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน 24 ส.ค. 58
การดำเนินการกรอกข้อมูลแผนการรับนักเรียน 15 ปี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2572 17 ส.ค. 58
สรุปผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว17/2552) 02 ก.ค. 58
สรุปผลการประเมินการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (ว17/2552) 27 พ.ค. 58
หนังสือราชการจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐ
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรั
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและขออนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา เรื่อง พระราชบัญญัติการศึกษาใหม่กับคุณลักษณะของคนไทยในอนาคต
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐ
การจ้างบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐษนการ

หนังสือราชการจากสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

ข่าวจากเขตต่างๆ

ภาพกิจกรรม
ร่วมวางพวงหรีดและเคารพศพคุณแม่ลำดวน บุญศรี มารดา ผอ.กฤษฎี บุญศรี
ศึกษาดูงาน สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ฯ เพื่อเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริการการศึกษา และพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
การอบรมโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามโครงการคืนครูให้นักเรียนฯ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวืทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ
ดาวน์โหลดเอกสาร
.